Redakční a recenzní proces

Každý příspěvek, který je přijat editory časopisu a redakční radou, prochází dále recenzním řízením. V případě našeho časopisu je vhodnost příspěvku k publikování posuzována dvěma nezávislými recenzenty, kteří nejsou součástí redakce. Ti jsou vybráni redakční radou s přihlédnutím k odbornému zaměření textu a jejich jména nejsou autorům příspěvku sdělována. Každý recenzent vypracuje odborný posudek, který je spolu s příslušnými komentáři odeslán zpět autorovi ke zpracování. Recenzní řízení probíhá zpravidla jeden měsíc, pokud rozsah posuzovaného příspěvku nevyžaduje jinak. V případě chybějících bodů může být autor vyzván k doplnění chybějících částí článku (např. tabulek či anglických popisků). Pro přehlednost je většina požadavků Přírody uvedena v pokynech pro autory
Před konečným publikováním si redakce vyhrazuje právo na drobné úpravy textu, především formálního charakteru, ovšem příspěvek ve finální verzi je vždy zasílán autorům ke schválení.