Příroda 40

					Náhled Příroda 40
Publikováno: 2020

Články

  • Štěpánka Podroužková, Vojen Ložek, Lucie Juřičková, Jitka Horáčková, Luboš Beran, Jaroslav Hlaváč
    1-296

    Český kras představuje unikátní vápencové území, kde se díky geomorfologické členitosti vyskytuje široká škála biotopů obývaná charakteristickými druhy měkkýšů. Za více než 100 let bádání zde bylo zaznamenáno 142 druhů měkkýšů (125 druhů plžů a 17 druhů mlžů). Jedná se o jednu z malakologicky nejprozkoumanějších oblastí na světě, a to nejen z hlediska recentních měkkýšů. Díky pravděpodobně...