Příroda 41

					Náhled Příroda 41
Publikováno: 2020

Články

  • Milan Chytrý, Michal Hájek, Martin Kočí, Pavel Pešout, Jan Roleček, Jiří Sádlo, Kateřina Šumberová, Jan Sychra, Karel Boublík, Jan Douda, Vít Grulich, Handrij Härtel, Radim Hédl, Pavel Lustyk, Jana Navrátilová, Pavel Novák, Tomáš Peterka, Alena Vydrová, Karel Chobot
    1-172

    Červený seznam biotopů České republiky hodnotí riziko zániku pro 157 typů přirozených a polopřirozených biotopů vymezených ve druhém vydání Katalogu biotopů České republiky. Hodnocení bylo provedeno podle metodiky pro Červený seznam ekosystémů Mezinárodního svazu ochrany přírody (IUCN) v úpravě použité v Evropském červeném seznamu biotopů. Hodnocenými kritérii byl kvantitativní ústup...