Publikační etika

Časopis Příroda přijímá pouze jinde nepublikované příspěvky, redakce považuje za neetické, pokud je stejný text nabídnut jinému časopisu zatímco probíhá recenzní řízení Přírody. 
Recenzní řízení je objektivní, recenzenti nesmí posuzovat příspěvky, pokud by docházelo ke střetu zájmů. 
Přijímány redakcí jsou pouze originální příspěvky shrnující vlastní výstupy autora či původní přehledové studie. Všechny zdroje v publikovaném textu by měly být přiznány a správně citovány s uvedením jména autora. 
Obsah časopisu Příroda je volně přístupný čtenářům, nejsou zde účtovány žádné poplatky za přístup do archivu jednotlivých vydání. Uživatelé mohou příspěvky publikované v Přírodě stahovat, šířit je i na ně odkazovat bez potřeby předcházejícího souhlasu autora. Zároveň je publikování pro autory bezplatné, veškeré náklady nese AOPK ČR.

Všem autorům děkujeme za zájem publikovat v časopise Příroda.