Výsledky monitoringu záraz Orobanche artemisiae-campestris a Orobanche coerulescens v Českém středohoří

Results of monitoring of Orobanche artemisiae-campestris and Orobanche coerulescens in the České středohoří Mts.

Autoři

  • Karel Nepraš Katedra preprimárního a primárního vzdělávání, Pedagogická fakulta, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Hoření 13, 400 96, Ústí nad Labem

Klíčová slova:

České středohoří, monitoring, Orobanche artemisiae-campestris, Orobanche coerulescens, České středohoří Mts.

Abstrakt

V roce 2020 proběhl na území CHKO České středohoří monitoring čtrnácti lokalit s recentně (po roce 2000) doloženým výskytem Orobanche artemisiae-campestris a Orobanche coerulescens. Druh O. artemisiae-campestris byl ověřen na sedmi z devíti lokalit (Holý vrch u Sutomi, Radobýl, Kalvárie, Vendula, Církvice, Stráň nad hradem Střekovem, Kozí vrch), O. coerulescens na dvou z jedenácti lokalit (Radobýl, Církvice). V rámci monitoringu byl podrobně dokumentován charakter vegetace a stanoviště v místech zjištěného nebo uváděného výskytu druhů. Taxony jsou v území vázány nejčastěji na skalně stepní komplexy, ve kterých se vyskytují v rozvolněných suchých trávnících z okruhu svazu Festucion valesiacae, nebo až ve velmi řídce zapojené vegetaci inklinující ke společenstvům svazu Alysso-Festucion pallentis. Pro stanoviště s výskytem obou druhů záraz je charakteristická vyšší pokryvnost hostitelského druhu Artemisia campestris a obvyklý je také společný výskyt s dalšími druhy rodů Orobanche a Phelipanche.

Abstract

In 2020, we monitored localities in the České středohoří Mts. in North Bohemia where occurrences of Orobanche artemisiae-campestris and Orobanche coerulescens were recently documented, i.e. after 2000. The occurrence of O. artemisiae-campestris was confirmed at seven out of nine localities (Holý vrch u Sutomi, Radobýl, Kalvárie, Vendula, Církvice, slopes above the Střekov castle, Kozí vrch). The occurrence of the species O. coerulescens was confirmed at two out of eleven localities (Radobýl, Církvice). The characteristics of the vegetation and habitat at the sites of the detected or reported occurrence of the species were documented in detail during the monitoring. The taxa in the area are most often found in rocky steppe complexes, where they occur in Festucion valesiacae loose dry grasslands, or in very sparse vegetation tending towards the Alysso-Festucion pallentis rocky grasslands. Habitats with both species are characterised by a higher cover of the host Artemisia campestris, and co-occurrence with other species of the genera Orobanche and Phelipanche is also common.

Stahování

Publikováno

2024

Číslo

Sekce

Články