Bryoflóra vybraných lokalit v Polabí

Bryophyte flora of the selected places in the Labe River Basin

Autoři

  • Eva Holá Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita, Branišovská 1760, CZ-37005 České Budějovice, Česká republika
  • Jan Kučera Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita, Branišovská 1760, CZ-37005 České Budějovice, Česká republika
  • Alžběta Manukjanová Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita, Branišovská 1760, CZ-37005 České Budějovice, Česká republika
  • Táňa Štechová Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita, Branišovská 1760, CZ-37005 České Budějovice, Česká republika

Klíčová slova:

ohrožené druhy mechorostů, bryologický průzkum, bryofloristic survey, threatened bryophytes

Abstrakt

V roce 2023 byl proveden bryofloristický průzkum čtyř slatiništních lokalit v Polabí (Dlouhopolsko, Hrabanovská černava, Kopičácký rybník, Polabská černava). Dohromady zde bylo nalezeno 75 taxonů mechorostů, jeden z nich patří do kategorie kriticky ohrožených (Drepanocladus sendtneri s.l.), jeden do kategorie taxonů ohrožených (Scorpidium scorpioides), dva mezi taxony zranitelné (Calliergon giganteum, Drepanocladus polygamus) a jeden do kategorie druhů nezvěstných (Campyliadelphus elodes). V textu je podrobný bryofloristický popis jednotlivých lokalit, ke všem významnějším taxonům jsou uvedeny podrobné popisy. Ke každé lokalitě je připojeno krátké doporučení k managementovým opatřením určeným na podporu mechorostů.

Abstract

We report the results of bryophyte survey conducted in four nature reserves of the Labe River Basin (Dlouhopolsko, Hrabanovská černava, Kopičácký rybník, Polabská černava) in 2023. Altogether 75 bryophyte taxa were recorded, including one critically endangered (Drepanocladus sendtneri s.l.), one endangered (Scorpidium scorpioides), two vulnerable (Calliergon giganteum, Drepanocladus polygamus) and one vanished species (Campyliadelphus elodes). Notable records are briefly commented and the appropriate management to support the occurrence of threatened bryophyte species at all surveyed localities is recommended.

Stahování

Publikováno

2024

Číslo

Sekce

Články