Entomologický průzkum brouků (Coleoptera) a pavouků (Aranaea) na vybraných lokalitách v povrchových lomech ČSA a Vršany v severozápadních Čechách

Entomological research of beetles (Coleoptera) and spiders (Araneae) on selected localities in surface mines ČSA and Vršany (northwestern Bohemia)

Autoři

  • Pavel Krásenský Zahradní 5194, 43004 Chomutov

Klíčová slova:

Araneae, Coleoptera, Česká  republika, faunistika, povrchový  důl, severozápadní Čechy

Abstrakt

V roce 2020 a 2021 byl proveden základní entomologický a arachnologický průzkum 12 vybraných lokalit na území povrchových lomů ČSA a Vršany v okresech Chomutov a Most. Celkem bylo zjištěno 525 druhů brouků a 157 druhů pavouků, z nichž 57 druhů brouků a 40 druhů pavouků je zařazeno v Červeném seznamu ohrožených druhů ČR a 5 druhů brouků patří mezi faunisticky významné. Jak z výsledků průzkumu vyplývá, výsypky a rekultivované plochy povrchových lomů mohou poskytovat vhodné podmínky pro řadu vzácných a reliktních druhů.

Abstract

In 2020 and 2021, a primary entomological and arachnological survey of 12 selected localities in the area of ČSA and Vršany surface quarries in the districts of Chomutov and Most was carried out. A total of 525 species of beetles and 157 species of spiders were found, of which 57 species of beetles and 40 species of spiders are included in the Red List of Threatened species of the Czech Republic and 5 species of  beetles  is  faunistic  significant. According  to  the  results  of  the  survey,  lignite  spoil heaps  and  recultivated  areas  of  open-cast  quarries  can  provide  suitable  conditions for several rare and relict species.

Stahování

Publikováno

2023

Číslo

Sekce

Články