Entomologický průzkum vážek (Odonata) a vodních brouků (Coleoptera) na vybraných lokalitách lokalitách povrchových lomů ČSA a Vršany v severozápadních Čechách

Entomological research of damselflies and dragonflies (Odonata) and water beetles (Coleoptera) on selected localities in the ČSA and Vršany surface mines (northwestern Bohemia)

Autoři

  • Irena Waldhauserová Petrovice 136, 47125 Jablonné v Podještědí
  • Martin Waldhauser Petrovice 136, 47125 Jablonné v Podještědí

Klíčová slova:

severozápadní Čechy, Česká republika, faunistika, Odonata, Coleoptera, povrchový důl

Abstrakt

V roce 2021 byl proveden základní entomologický průzkum 26 vybraných lokalit  na  území  povrchových  lomů  ČSA  a  Vršany  v  severozápadních  Čechách. Celkem bylo zjištěno 38 druhů vážek a 65 druhů vodních brouků, z nichž 8 druhů vážek a 7 vodních druhů brouků je zařazeno v Červeném seznamu ohrožených druhů ČR.

Abstract

In 2021, a basic entomological survey of 26 selected sites in the area of  the  surface  quarries  of  ČSA  and  Vršany  in  northwestern  Bohemia  was  carried out.  A  total  of  38  Odonata  species  and  65  aquatic  beetle  species  were  recorded, of which 8 Odonata species and 7 aquatic beetle species are included in the Red List of Threatened Species of the Czech Republic.

Stahování

Publikováno

2023

Číslo

Sekce

Články