Editorský tým

Vedoucí redaktor:  Ing. Handrij Härtel, Ph.D.

Výkonný a technický redaktor: Mgr. Kateřina Blecherová

Redakční rada pracuje ve složení (abecední pořadí):
 • Mgr. Jiří Adamovič, CSc., Geologický ústav AV ČR
 • RNDr. Luboš Beran, Ph.D., AOPK ČR
 • Prof. Ing.Mgr. Jan Frouz, CSc., Ústav pro životní prostředí PřF UK
 • Ing. Handrij Härtel, Ph.D., Správa Národního parku České Švýcarsko
 • Mgr. Karel Chobot, Ph.D., AOPK ČR
 • RNDr. Ivana Jongepierová, AOPK ČR
 • Mgr. Henrik Kalivoda, Ph.D., Ústav krajinnej ekológie SAV
 • RNDr. Zdeňka Křenová, Ph.D., Centrum výzkumu globální změny AV ČR
 • Mgr. Pavel Marhoul, Beleco, z.s.
 • Ing. Pavel Pešout, AOPK ČR
 • RNDr. František Pojer, AOPK ČR
 • doc. Ing. Miroslav Svoboda, Fakulta lesnická a dřevařská ČZU
 • Mgr. Michal Štefánek, Katedra botaniky PřF UK
 • Ing. Milan Štech, Ph.D., Katedra botaniky, Přírodovědecká fakulta JčU
 • Ing. Tomáš Vrška, Ph.D., Výzkumný ústav krajiny a okrasného zahradnictví

Grafické zpracování: Mgr. Kateřina Blecherová