O časopise

Časopis Příroda vydává Agentura ochrany přírody a krajiny ČR již od roku 1994. Jedná se o recenzovaný odborný časopis zaměřený na  problematiku ochranu přírody a krajiny . Časopis publikuje původní odborné práce v oboru ochrana přírody a krajiny se zaměřením na území České republiky, resp. střední Evropy. Zaměřuje se na odborné články týkající se ochrany zvláště chráněných území a druhové ochrany živočichů a rostlin, dále jsou zde publikovány výsledky výzkumu a monitoringu. Je určen především profesionálním pracovníkům ochrany přírody a vědecko-výzkumných institucí, dále zájemcům z řad nestátních neziskových organizací, pedagogickým pracovníkům a všem zájemcům o ochranu přírody.

Kompletní archiv starších ročníků časopisu Příroda je také k dispozici na webových stránkách knihovny AOPK zde

ISSN 1211-3603 (print)

ISSN 2788-3825 (online)